Magyar Honlap Webkatalógus » Cikk részletesen

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya

Hozzáadva: September 03, 2010 09:52:24 AM
Szerző: Kusper Erika
Kategória: Gazdaság: Adó, adózás
 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-a rendelkezik a gazdasági társaság ügyvezetéséről. E szerint a társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

2006. július 1-jétől 2007. augusztus 31-éig a vezető tisztségviselő ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt szerinti társasági jogi jogviszony volt az irányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kellett megfelelően alkalmazni. A vezető tisztségviselő, ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatta el. (Gt. 22. § (2) bekezdés)
2007. szeptember 1-jétől módosult a Gt. 22. § (2) bekezdése, és ennek megfelelően ezen időponttól kezdődően a vezető tisztségviselő e feladatát
- a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint,
- vagy munkaviszonyban láthatja el.

A vezető tisztség munkaviszonyban történő ellátása azonban két esetben tiltott. Nem láthatja el a vezető tisztséget
– ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik
– munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja (például egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja), illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja (például az egy beltaggal működő betéti társaság).
Az egyszemélyes gazdasági társaság tagjaira és az üzletvezetésre egyedül jogosult tagjára azonban nem vonatkozik a tiltó rendelkezés akkor, ha a társasági szerződésben kifejezetten arról rendelkeznek, hogy a vezető tisztségviselői feladat
Folytatás: http://adooktatas.hu/blog/a-gazdasagi-tarsasagok-vezeto-tisztsegviseloinek-jogviszonya


munkaviszonyban ellátható.

Értékelések:

Cikk értékelése:  
 
  Átlagos értékelés: ( szavazat)

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás.

Jelentkezz be, ha megjegyzést szeretnél fűzni ehhez a cikkhez.