Magyar Honlap Webkatalógus » Cikk részletesen

Ingatlan bérbeadás adószám nélkül

Hozzáadva: September 27, 2010 09:45:41 AM
Szerző: Kusper Erika
Kategória: Gazdaság: Adó, adózás
 
Mentesül a magánszemély adózó - kivéve az egyéni vállalkozót és azt, aki az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot létesíteni,- az adószám megszerzéséhez előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól, ha kizárólag az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti ingatlan-bérbeadási (haszonbérbeadási) tevékenységet folytat és az általános forgalmi adót érintően nem él az adókötelessé tétel jogával. E rendelkezést a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépéstől kezdődően lehet a bejelentési kötelezettségek teljesítése során alkalmazni.

Ez az új, bejelentkezés alól mentesítő rendelkezés azt jelenti, hogy az abban foglaltaknak megfelelő, korlátozott körbe tartozó adóalanyoknak nem kell az adóhatóságnál a forgalmi adómentes ingatlan bérbeadási tevékenység folytatására tekintettel adóalanyként bejelentkezni, adószámot kiváltani.

Azok az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek tartozhatnak ezen említett rendelkezés hatálya alá, akiknek az áfa-adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét kizárólag forgalmi adómentes ingatlan bérbeadás képezi és nincs olyan ügyletük, amely miatt közösségi adószámmal kellene rendelkezniük. Vagyis az adózó kizárólag természetes személy lehet,aki nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel), tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 86. §-a szerinti adómentes ingatlan bérbeadási (haszon-bérbeadási) tevékenység lehet (vagyis nem lehet a kötelezően adóköteles körbe tartozó – például kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra, garázs bérbeadásra irányuló – tevékenység),és az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany nem él az adókötelessé tétel választásával, valamint nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.
Cikk folytatása: http://adooktatas.hu/hirlevel-2010-07-04-20-04-51/2010.-i.-evfolyam-6.-szamÉrtékelések:

Cikk értékelése:  
 
  Átlagos értékelés: ( szavazat)

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás.

Jelentkezz be, ha megjegyzést szeretnél fűzni ehhez a cikkhez.